Souhlas se zasíláním informačních emailů

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů BCM a.s.  v rozsahu těchto údajů:

emailová adresa

Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou.

Souhlas je poskytnut za účelem:

Zasíláním informačních emailu o novinkách, akcích, atd...

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů BCM a.s.  po dobu:

Po dobu trvání registrace

Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů BCM a.s. :

BCM a.s. je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

BCM a.s.  je dále oprávněna poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se BCM a.s.  na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se BCM a.s.  zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.

 

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

  • o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
  • o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
  • o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Byl/a jsem také poučen o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu BCM a.s., Za Zahradami 391, 110 00 PRAHA 10.

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.

SOUHLAS LZE ODVOLAT ZDE